Saturday, September 25, 2021

02.07 – Скопје – Состанок на работната група за документот за интегрирање на МИО…

02.07 – Скопје – Состанок на работната група за документот за интегрирање на МИО содржини по наставни предмети

Од 13:30 до 16:30 часот, во Скопје ќе се одржи состанок на работна група за продолжување со работа на документот за интегрирање на МИО содржини по наставни предмети. Главна цел на состанокот е финализирање на структурата и содржината на примерите на активности за мултикултурно учење.