Friday, January 21, 2022

01.06 – Шуто Оризари – Заеднички ученички спортски и рекреативни активности на ученици од различни…

01.06 – Шуто Оризари – Заеднички ученички спортски и рекреативни активности на ученици од различни етнички/јазични групи (македононски и албански) во вид на дисеминација на овој вид активности пред ученици, наставници и родители во дворот на училиштето.