Monday, December 6, 2021

01.02 – Тетово – Состанок со претставници од секторот…

01.02 – Тетово – Состанок со претставници од секторот за образование

Од 13:30 до 15:00 часот, на состанокот со претставници од секторoт за образование во Општина Тетово ќе се договараме за планот за активности со општината за продлабочена соработка за МИО помеѓу општината и основните и средните училишта, со цел да се унапреди МИО во Тетово.