Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Форум за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во Македонија

На 28 јануари 2014, Скопје беше домаќин на форумот за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во Македонија. На форумот присуствуваа претставници на педагошките факултети „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, Државниот Универзитет Тетово, Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и Универзитетот на Југоисточна Европа, кои ги дадоа нивните забелешки поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието. Учесниците на форумот ги презентираа постоечките мултикултуролошки аспекти на наставните програми на факултетите, додека излагачите од бирото за развој на образованието и партнер организацијата Лоја ги споделија нивните мислења за искуствата и резултатите од учеството во спроведување на активностите на ПМИО.
Форумот беше проследен со продуктивна дискусија од страна на учесниците, во која главен фокус беше вклучување на наставничките факултети во процесот на меѓуетничка интеграција во образованието. На форумот присуствуваа повеќе од 50 учесници кои активно ги споделија своите ставови со останатите.