Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Регионални состаноци со претставници на училишта и општини

Во изминатите две недели тимот на ПМИО одржа регионални состаноци во Кавадарци, Кочани, Гостивар, Прилеп, Скопје и Охрид. Претставници од општините и основните и средните училишта од Фаза 3 беа повикани да присуствуваат на презентацијата на проектот. Учесниците се запознаа со концептот на меѓуетничка интеграција во образованието и им беа дадени насоки за учество во проектните активности во претстојната година. Оваа фаза ќе вклучи нови 40 општини и 183 основни и средни училишта во Р. Македонија. Претставниците беа заинтересирани за проектот од многу аспекти и беа задоволни од добиените информации, по што изразија желба и подготвеност за учество во проектните активности. Фаза 3 на проектот нуди бројни нови активности во овие општини, како што се креативни работилници, дебатните клубови, заеднички ученички активности, партнерства помеѓу училишта и различни обуки поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието.