Tuesday, December 6, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Работилница за воведување на концептот за меѓуетничка инеграција во образованието на факултетите за идни наставници

Со цел да се иницира процесот за интегрирање на концептот за меѓуетничка интеграција  во високото образование што ќе придонесе кон  обезбедување одржливост на меѓуетничката интеграција во нашиот образовен систем, во Дојран на 30 и 31 август беше одржана работилница со дел од наставниот кадар на  државните факултети за идни наставници: Педагошки факултет „Св.Климент Охридски“, Скопје; Педагошки факултет „Св.Климент Охридски“, Битола; Факултет за образовни науки „Гоце Делчев“, Штип;  Филозофски факултет на ДУТ, Тетово,  и приватниот Факултет за јазици, култури и комуникации на Универзитетот за  југоситочна Европа, Тетово.  

На работилницата беа презентирани целите и активностите на ПМИО, додека  учесниците се воведоа подлабоко во методолгијата и методите за воведување и унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата.  Учесници беа професори кои предаваат предмети со теми од подрачјето на мултикултурното образование, кои се соодветни за надградба и интегрирање на интеркултурниот концепт за поттикнување на свеста, позитивните ставови  и унапредувањето на вештини на идните наставници. Професорите имаа можност да дискутираат за нивните ставови и искуства во врска со начинот на кој тие досега го презентирале интеркултурниот концепт во своите предметни програми и начинот на кој тиевлијаат врз градењето интеркултурни компетенции кај своите студенти – идни наставници во нашето образование.

Работилницата резултираше со зголемен интерес на учесницитeза уште подлабоко запознавање и примена на концептот и ресурсите за унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието.