Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Презентација на наодите од теренското истражување во однос на меѓуетничката интеграција во образовнието

На 26 април 2013 година ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје, се одржа презентација на наодите од теренското истражување, каде беа присутни претставници на владините образовни институции, амбасади, меѓународни организации, општините и училиштата кои разговараа за наодите од теренското истражување за меѓуетничка интеграција во образованието.

Теренското истражување во основните и средните училишта во Република Македонија беше спроведено во однос на меѓуетничката интеграција во образовнието со цел да се овозможи соодветно планирање на проектните активности во училиштата, врз основа на утврдените потреби доаѓаат од добиените резултати и да се овозможи следење на промените во училиштата по воведувањето на проектните активности.