Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Прв состанок на фокус групата, МЦГО тренинг центар, Септември 17, 2012, Скопје

Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата кои даваат јасен увид за функционирањето на образовните институции и се користат од страна на училиштата за спроведување самоевалуација и од страна на државатните просветни инспектори за спроведување на интегрална евалуација, ќе бидат надградени за да се вклучат најновите новитетите во образованието . Од таа причина ПМИО во соработка со Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат ќе организира серија на дискусии на фокус групите и работни состаноци со сите засегнати страни во образовнието. Првата фокус група ќе се одржи на 17 септември 2012 во МЦГО тренинг центарот, со цел за подобрување на индикаторите во контекст на вклучување на учениците со посебни потреби.