Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Обуки за зајакнување на родителската вклученост во активностите за меѓуетничка интеграција во образованието

Директори, претставници на родителите, претседатели на училишните одбори, како и стручни соработници во училиштата беа дел од обуката посветена на зајакнување на родителската вклученост во активностите за унапредување на меѓуетничка интеграција во образованието (МИО), што се одржа на 1 и 2 јули во Скопје.

Обуката е дел од циклусот обуки за стручни соработници и училишни одбори кои беа спроведени во период од 24 јуни до 2 јули 2014 година, како дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. На обуките учествуваа 370 учесници од сите 180 основни и средни училишта во земјата.

Целта на обуките е да се подобри соработката меѓу стручните соработници во училиштата (педагози, социолози, психолози, дефектолози итн.) и Советите на родителите, и на тој начин да се зајакне улогата и вклученоста на родителите во активностите за подобрување на МИО.

Во текот на обуките учесниците беа активно вклучени во предвидените дискусии и работилници споделувајќи ги своите мислења и идеи за поголемо вклучување на родителите во училишните активности за меѓуетничка интеграција. Тие во најголем дел сметаат дека училиштата треба да ги мотивираат родителите за поголем ангажман во активностите преку нивно вклучување уште од почетната фаза на планирање па се до промоцијата на постигнатите резултати.

Учесниците на обуките покажаа особена заинтересираност за вежбата ,,Барометар“ преку која ги споделија своите визии за напредокот на училиштата на планот на меѓуетничката интеграција.

Исто така за време на обуките беа разработени надлежностите на училишните одбори во делот на глобално планирање на активностите за меѓуетничка интеграција во образованието во Годишната програма за работа на училиштата (ГПРУ) и екскурзиите кои се регулирани со правилникот.