Tuesday, December 6, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Обука за родителска инволвираност во работата на стручната служба во училиштата

На 28 јуни 2013 на еднодневна обука присуствуваа 60 училишни психолози и педагози од 58 пилот-училишта со цел да се зајакне нивното знаење и вештини за да се иницира и зајакне родителската инволвираност за поддршка на меѓуетничка интеграција во образованието. Поддршка е дадена на стручната служба во училиштата во нивните напори да ги вклучат родителите во активностите за подобрување на меѓуетничките активности во училиштата. Високото ниво на соработка помеѓу стручните служби иницира многу нови идеи за тоа како да се привлечат и вклучат родителите и нивна активна партиципација со цел да се подобрат состојбите во меѓуетничка интеграција во рамките на училиштата. Училишните педагози и психолози идентификува различни начини и активности за вклучување и соработка со родителските совети и родителите, со цел да се вклучат родителите да станат поактивни учесници во подобрувањето на училишните меѓуетничките активности. Многу идеи беа споделени за тоа како да се спроведат состаноци и различни активности со родителите на училишно ниво за да стекнат подобро разбирање за важноста на училишните напори да се постигне меѓуетничка интеграција во нивните училишта. Стручната служба ќе организира состаноци и настани со родителите, кои ќе се извршат на училишно ниво за воведување на родителите во проектните цели и активности, родителска поддршка за подготвување на заеднички ученички активности, и родителска поддршка во презентирање на достигнувањата на проектот.
Обучените претставници од стручните служби и понатаму ќе ја споделуваат својата одговорност за родителска инволвираност во унапредувањето на меѓуетничката интеграција со Тимовите за училишна интеграција и родителските совети во рамките на 58 пилот училишта.