Tuesday, December 6, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Напредна обука за училишни обучувачи за меѓуетничка интеграција во образованието

Во рамки на компонентата градење капацитети на училишно раководство и наставниците од 26 до 29 март во Скопје и Тетово се одржаа напредни обуки за училишни обучувачи за меѓуетничка интеграција во образованието. На обуката присуствуваа членови на тимови за училишна интеграција од 22 училишта со два или три наставни јазици. Вкупниот број на наставници кои ја завршија обуката е 147.

Учесниците се запознаа со новите пристапи на работа, со цел да се подобрат условите и да се интегрираат промените на училишно ниво преку спроведување на заеднички активности (секции, спортски настани, итн) и мултикултурни работилници. Предвидено е училишните обучувачида ги пренесат новите знаења на колегите во своите училишта.

Обуката се состоеше од практични примери на заеднички ученички активности, мултикултурни работилници, секции, спортски активности, настани, патувања, соработка со родителите, иконографија, соопоштенија на огласна табла, демократска партиципација на учениците, образование за животни вештини и создавање на акциони планови во нивните училишта. Обуката беше многу корисна за учесниците и знаењето кое го добија ќе им користи како алатка во иднина на голем број наставници.