Friday, December 2, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Меѓуетнички интегрирана посета на Претседателот на РМ

Учениците од VIII одделение и наставниците по граѓанско образование од партнерските основни училишта „Крсте Мисирков“, со настава на македонски наставен јазик и „25 Мај“, со настава на албански наставен јазик, на 13 декември 2013 година остварија средба со Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Посетата се реализираше како дел од активностите во Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието и претставува дел од заедничка краткотрајна воннаставна активност, чија цел е градење меѓусебна доверба и соработка, развивање на граѓанската доблест (лојалност) и засилување на чувството на припадност кон Република Македонија. Во текот на планирање на активностите се случија неколку средби на запознавање, планирање, договарање и зближување на партнерските училишта. Посетата беше искористена и за смена на старото со ново знаме на Р.Македонија, церемонија која се одвива секој месец. За децата ова беше средба за паметење, за што сведочат и приложените фотографии. Целта единствена – нашето заедничко сонце – мултикултурно, меѓуетнички интегрирано, а пред се човечки!