Tuesday, December 6, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Заеднички спортски и забавни игри во Тетово

На 6 октомври, 2013 г. на игралиштето на средното земјоделско училиште „Моша Пијаде“ во Тетово се одвиваше настанот на заеднички спортски и забавни игри помеѓу ученици во етнички мешани групи од 4 основни училишта: Наим Фрашери и А.С. Ќикиш – Тетово, Браќа Миладиновци, с. Табановце и Кирил и Методи, с. Романовце. По уводното запознавање и извршената поделба во етнички мешаните групи со учество на ученици од сите училишта, на секоја од осумте станици,  во секоја група подеднакво поделени според етничка и родова припадност, отпочнаа игрите во кои учениците учествуваа со уживање и радост. На секоја станица имаше различна вежба која сите ученици успешно ја реализираа и по 2 наставника на македонски и албански јазик и ученици – асистенти кои помагаа во реализација на вежбите со многубројни реквизити кои беа на располагање. После 15-20 минути игра во конкретна станица, секоја група ротираше во наредна станица продолжувајќи со учењето на вежбата со големо љубопитство.

Спортските и забавните игри се добиваа во прекрасна атмосфера на двочасовното дружење, ентузијазам  и меѓусебно запознавање на учениците преку игра, пропратено со музика, која на крајот помина во забава во која сите ученици беа победници. Пред крајот на овој забавен настан сите учесници пееја и се забавуваа со разни игри и танци блиски и познати за нив, придружени од нивните наставници, родители и др.

Овој настан беше медиумски покриен од повеќе медиуми.