Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Еелектронско истражување за меѓуетничка интеграција во образованието во основните и средните училишта

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО), во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, спроведува електронско истражување во СИТЕ основни и средни училишта во Република Македонија. Целта на истражувањето е да се согледа тековната состојба на училиштата во врска со меѓуетничката интеграција во образованието.

Прашалникот за пополнување е достапен на страната http://prasalnik.pmio.mk и тоа на четирите наставни јазици на кои се изведува наставата во земјата (македонски, албански, турски и српски).

На оваа страна се дадени основни информации за истражувањето и можност за пристап до „Корисничкото упатство“, кое ги содржи насоките за пополнување на прашалникот, како и до „Прашалникот“, со што се овозможува најава за отпочнување на негово пополнување.

Прашалникот ќе биде достапен за пополнување во периодот од 15 до 31 август, 2012 година.


prasalnik.pmio.mk