Saturday, December 3, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Дисеминација на обуки за меѓуетничка интеграција во пилот училиштата

Во рамки на компонентата градење капацитети на училишно раководство и наставниците  се отпочна со дисеминација на обуките за меѓуетничка интеграција во образование на училишно ниво. Средните училишта  Таки Даскало од Битола и Гоце Стојчевски од Тетово и основните училишта Прпарими с.Речица и Беса, с. Вешала од општина Тетово се првите училишта кои во периодот од 21-28.12.2012 ги спроведоа обуките за воведување на концептот за меѓуетничка интеграција во образованието на училишно ниво.

Обуките беа спроведени од страна на училишни обучувачи кои претходно учествуваа на обуки и други консултативни состаноци за да се стекнат со компетенции за успешно пренесување на содржините за меѓуетничка интеграција на колегите во своите училишта.

Во текот на обуките училишните обучувачи имаа стручна поддршка од мастер обучувачите/ментори и од соработниците од Лоја и Сумнал како партнер организациите на ПМИО. Позитивниот дух и мотивираноста на обучувачите овозможија дисеминацијата да протече во најдобар ред. На обуките во наведените четири училишта учествуваа вкупно 215 наставници.

Повеќето учесници истакнаа дека најинтересниот дел на обуката беше практичната активност во која тие имаа можност да планираат заеднички наставни и воннаставни активности меѓу ученици од различни етнички/јазично заедници.

Преку оваа активност учесниците добија практична претстава на моделот за меѓуетничка интеграција во образованието во кој што учениците преку искуството на заеднички активности ќе можат да учат да комуницираат и соработуваат едни со други, да ги препознаваат меѓусебните сличности и разлики и да ги намалуваат предрасудите за другите.

На крајот на обуката учесниците во средното училиште Таки Даскало од Битола истакнаа: „И до сега во нашето училиште се реализираа проекти од областа на меѓуетничка интеграција,  но сега преку обуката добивме нови сознанија, нови идеи и мотив за поголема ангажираност во заеднички проекти во партнерство со училишта со друг наставен јазик“.

Училишниот обучувач Арзике Јонузи од ОУ Прпариме го искажа задоволството од учеството на колегите во обуката и верувањето дека направени се првични чекори за отпочнување на активности кои на учениците од различни етнички заедници ќе им овозможат поголемо зближување и пријателство.