Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Форум за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во Македонија

На 28 јануари 2014, Скопје беше домаќин на форумот за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во Македонија. На форумот присуствуваа претставници на педагошките факултети „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, Државниот Универзитет Тетово, Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и Универзитетот на Југоисточна Европа, кои ги дадоа нивните забелешки поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието. Учесниците на форумот ги презентираа постоечките мултикултуролошки аспекти на наставните програми на факултетите, додека излагачите од бирото за развој на образованието и партнер организацијата Лоја ги споделија нивните мислења за искуствата и резултатите од учеството во спроведување на активностите на ПМИО.
Форумот беше проследен со продуктивна дискусија од страна на учесниците, во која главен фокус беше вклучување на наставничките факултети во процесот на меѓуетничка интеграција во образованието. На форумот присуствуваа повеќе од 50 учесници кои активно ги споделија своите ставови со останатите.