Saturday, October 19, 2019
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Форум за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во Македонија

На 28 јануари 2014, Скопје беше домаќин на форумот за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во Македонија. На форумот присуствуваа претставници на педагошките факултети „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, Државниот Универзитет Тетово, Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и Универзитетот на Југоисточна Европа, кои ги дадоа нивните забелешки поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието. Учесниците на форумот ги презентираа постоечките мултикултуролошки аспекти на наставните програми на факултетите, додека излагачите од бирото за развој на образованието и партнер организацијата Лоја ги споделија нивните мислења за искуствата и резултатите од учеството во спроведување на активностите на ПМИО.
Форумот беше проследен со продуктивна дискусија од страна на учесниците, во која главен фокус беше вклучување на наставничките факултети во процесот на меѓуетничка интеграција во образованието. На форумот присуствуваа повеќе од 50 учесници кои активно ги споделија своите ставови со останатите.