Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Успешна приказна: Воспоставено партнерство помеѓу еднојазични училишта од општина Струмица и општина Тетово

За прв пат, на 20 февруари 2013 година, воспоставен е договор за партнерство за заедничка соработка во поглед на меѓуетничка интеграција во образованието помеѓу двете основни училишта “Св. Кирил и Методиј “од општина Струмица и” Ѓерѓ Кастриоти Скендербег “од општина Тетово.
На работната средба, директорите на училиштата официјално го потврдија партнерството и се истакнаа дека овој договор отсликува позитивен пример кои што другите училишта треба да го следат.

Тимовите за училишна интеграција од двете училишта со еден наставен јазик (еден македонски и еден на албански јазик) го подготвија и презентираа на состанокот работниот план со заеднички ученички активности кои ќе промовира меѓусебна соработка и комуникација, и ќе биде пример на други училишта во Македонија.

Директорите на училиштата и членовите на Тимовите за училишна интеграција истакнаа дека овие интегративни меѓуетнички активности сигурно ќе ги зголемат и хармонизираат односите меѓу заедниците и со тоа ќе се подобри добросостојбата на заедниците.
Училиштата со голем ентузијазам во наредниот период ќе започнат со спроведување на заедничките активности кои промовираат меѓуетничка интеграција во образованието според заеднички развиениот акционен план.