Sunday, May 26, 2019
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Регионални состаноци со претставници на училишта и општини

Во изминатите две недели тимот на ПМИО одржа регионални состаноци во Кавадарци, Кочани, Гостивар, Прилеп, Скопје и Охрид. Претставници од општините и основните и средните училишта од Фаза 3 беа повикани да присуствуваат на презентацијата на проектот. Учесниците се запознаа со концептот на меѓуетничка интеграција во образованието и им беа дадени насоки за учество во проектните активности во претстојната година. Оваа фаза ќе вклучи нови 40 општини и 183 основни и средни училишта во Р. Македонија. Претставниците беа заинтересирани за проектот од многу аспекти и беа задоволни од добиените информации, по што изразија желба и подготвеност за учество во проектните активности. Фаза 3 на проектот нуди бројни нови активности во овие општини, како што се креативни работилници, дебатните клубови, заеднички ученички активности, партнерства помеѓу училишта и различни обуки поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието.