Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Работилница за воведување на концептот за меѓуетничка инеграција во образованието на факултетите за идни наставници

Со цел да се иницира процесот за интегрирање на концептот за меѓуетничка интеграција  во високото образование што ќе придонесе кон  обезбедување одржливост на меѓуетничката интеграција во нашиот образовен систем, во Дојран на 30 и 31 август беше одржана работилница со дел од наставниот кадар на  државните факултети за идни наставници: Педагошки факултет „Св.Климент Охридски“, Скопје; Педагошки факултет „Св.Климент Охридски“, Битола; Факултет за образовни науки „Гоце Делчев“, Штип;  Филозофски факултет на ДУТ, Тетово,  и приватниот Факултет за јазици, култури и комуникации на Универзитетот за  југоситочна Европа, Тетово.  

На работилницата беа презентирани целите и активностите на ПМИО, додека  учесниците се воведоа подлабоко во методолгијата и методите за воведување и унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата.  Учесници беа професори кои предаваат предмети со теми од подрачјето на мултикултурното образование, кои се соодветни за надградба и интегрирање на интеркултурниот концепт за поттикнување на свеста, позитивните ставови  и унапредувањето на вештини на идните наставници. Професорите имаа можност да дискутираат за нивните ставови и искуства во врска со начинот на кој тие досега го презентирале интеркултурниот концепт во своите предметни програми и начинот на кој тиевлијаат врз градењето интеркултурни компетенции кај своите студенти – идни наставници во нашето образование.

Работилницата резултираше со зголемен интерес на учесницитeза уште подлабоко запознавање и примена на концептот и ресурсите за унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието.