Friday, October 19, 2018
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Презентација на наодите од теренското истражување во однос на меѓуетничката интеграција во образовнието

На 26 април 2013 година ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје, се одржа презентација на наодите од теренското истражување, каде беа присутни претставници на владините образовни институции, амбасади, меѓународни организации, општините и училиштата кои разговараа за наодите од теренското истражување за меѓуетничка интеграција во образованието.

Теренското истражување во основните и средните училишта во Република Македонија беше спроведено во однос на меѓуетничката интеграција во образовнието со цел да се овозможи соодветно планирање на проектните активности во училиштата, врз основа на утврдените потреби доаѓаат од добиените резултати и да се овозможи следење на промените во училиштата по воведувањето на проектните активности.