Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Прв состанок на фокус групата, МЦГО тренинг центар, Септември 17, 2012, Скопје

Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата кои даваат јасен увид за функционирањето на образовните институции и се користат од страна на училиштата за спроведување самоевалуација и од страна на државатните просветни инспектори за спроведување на интегрална евалуација, ќе бидат надградени за да се вклучат најновите новитетите во образованието . Од таа причина ПМИО во соработка со Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат ќе организира серија на дискусии на фокус групите и работни состаноци со сите засегнати страни во образовнието. Првата фокус група ќе се одржи на 17 септември 2012 во МЦГО тренинг центарот, со цел за подобрување на индикаторите во контекст на вклучување на учениците со посебни потреби.