Sunday, April 22, 2018
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Прв состанок на фокус групата, МЦГО тренинг центар, Септември 17, 2012, Скопје

Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата кои даваат јасен увид за функционирањето на образовните институции и се користат од страна на училиштата за спроведување самоевалуација и од страна на државатните просветни инспектори за спроведување на интегрална евалуација, ќе бидат надградени за да се вклучат најновите новитетите во образованието . Од таа причина ПМИО во соработка со Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат ќе организира серија на дискусии на фокус групите и работни состаноци со сите засегнати страни во образовнието. Првата фокус група ќе се одржи на 17 септември 2012 во МЦГО тренинг центарот, со цел за подобрување на индикаторите во контекст на вклучување на учениците со посебни потреби.