Monday, January 24, 2022

Од 6 до 8.11 – Скопје – Работна средба со државните просветни инспектори за ревизија на процедурите и инструментите…

Од 6 до 8.11 – Скопје – Работна средба со државните просветни инспектори за ревизија на процедурите и инструментите од контролната фаза на интегралната евалуација