Sunday, January 16, 2022

Од 19 до 27.08 – Третата фаза на електронското истражување…

Од 19 до 27.08 – Третата фаза на електронското истражување во основни и средни училишта ќе се спроведе

Спроведувањето на третата фаза на електронско истражување во основните и средните училишта во Република Македонија. Целта на истражувањето е да се направи согледување за промените кои се постигнати со активностите за промовирање на меѓуетничка интеграција во образованието кои отпочнаа во 2012 година.