Monday, February 27, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Обуки за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција од Фаза 3

Во текот на месец март 2014, започнаа обуките за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција од Фаза 3. Во оваа фаза ќе бидат опфатени 40 нови општини и 183 средни и основни училишта во Р. Македонија. На обуките учесниците од повеќе градови во Македонија имаат можност да се запознаат меѓу себе, да се стекнат со нови знаења поврзани со eтничките стереотипи и предрасуди како и да ги слушнат наодите од истражувањето направено во 2013 година за интеракцијата меѓу учениците од различни наставни јазици во училиштата.

На обуките беше потенцирана соработката меѓу наставниците од различни наставни јазици како фактор за подобрување на меѓуетничката интеграција во образованието и заедничките активности на учениците од различни наставни јазици преку секции, спортски активности, приредби и екскурзии. Во фокусот на проектните активности се учениците, родителите, наставниците, администрацијата и членовите на училишните одбори од основните и средните училишта во овие 40 општини. Овие обуки ќе продолжат и во текот на месец април со членови на тимовите за училишна интеграција од општините кои не се опфатени во месец март.