Friday, March 22, 2019
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Обуки за зајакнување на родителската вклученост во активностите за меѓуетничка интеграција во образованието

Директори, претставници на родителите, претседатели на училишните одбори, како и стручни соработници во училиштата беа дел од обуката посветена на зајакнување на родителската вклученост во активностите за унапредување на меѓуетничка интеграција во образованието (МИО), што се одржа на 1 и 2 јули во Скопје.

Обуката е дел од циклусот обуки за стручни соработници и училишни одбори кои беа спроведени во период од 24 јуни до 2 јули 2014 година, како дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. На обуките учествуваа 370 учесници од сите 180 основни и средни училишта во земјата.

Целта на обуките е да се подобри соработката меѓу стручните соработници во училиштата (педагози, социолози, психолози, дефектолози итн.) и Советите на родителите, и на тој начин да се зајакне улогата и вклученоста на родителите во активностите за подобрување на МИО.

Во текот на обуките учесниците беа активно вклучени во предвидените дискусии и работилници споделувајќи ги своите мислења и идеи за поголемо вклучување на родителите во училишните активности за меѓуетничка интеграција. Тие во најголем дел сметаат дека училиштата треба да ги мотивираат родителите за поголем ангажман во активностите преку нивно вклучување уште од почетната фаза на планирање па се до промоцијата на постигнатите резултати.

Учесниците на обуките покажаа особена заинтересираност за вежбата ,,Барометар“ преку која ги споделија своите визии за напредокот на училиштата на планот на меѓуетничката интеграција.

Исто така за време на обуките беа разработени надлежностите на училишните одбори во делот на глобално планирање на активностите за меѓуетничка интеграција во образованието во Годишната програма за работа на училиштата (ГПРУ) и екскурзиите кои се регулирани со правилникот.