Sunday, October 21, 2018
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Обука за родителска инволвираност во работата на стручната служба во училиштата

На 28 јуни 2013 на еднодневна обука присуствуваа 60 училишни психолози и педагози од 58 пилот-училишта со цел да се зајакне нивното знаење и вештини за да се иницира и зајакне родителската инволвираност за поддршка на меѓуетничка интеграција во образованието. Поддршка е дадена на стручната служба во училиштата во нивните напори да ги вклучат родителите во активностите за подобрување на меѓуетничките активности во училиштата. Високото ниво на соработка помеѓу стручните служби иницира многу нови идеи за тоа како да се привлечат и вклучат родителите и нивна активна партиципација со цел да се подобрат состојбите во меѓуетничка интеграција во рамките на училиштата. Училишните педагози и психолози идентификува различни начини и активности за вклучување и соработка со родителските совети и родителите, со цел да се вклучат родителите да станат поактивни учесници во подобрувањето на училишните меѓуетничките активности. Многу идеи беа споделени за тоа како да се спроведат состаноци и различни активности со родителите на училишно ниво за да стекнат подобро разбирање за важноста на училишните напори да се постигне меѓуетничка интеграција во нивните училишта. Стручната служба ќе организира состаноци и настани со родителите, кои ќе се извршат на училишно ниво за воведување на родителите во проектните цели и активности, родителска поддршка за подготвување на заеднички ученички активности, и родителска поддршка во презентирање на достигнувањата на проектот.
Обучените претставници од стручните служби и понатаму ќе ја споделуваат својата одговорност за родителска инволвираност во унапредувањето на меѓуетничката интеграција со Тимовите за училишна интеграција и родителските совети во рамките на 58 пилот училишта.