Saturday, August 15, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Обука за меѓуетничка интеграција во образованието за TУИ (тимови за училишна интеграција)

Од 25 јуни до 5 Јули 2013 година се одвиваат активности од втората фаза на градење на капацитетите на училишната управува и наставниците во кои се вклучени училишта кои не биле дел од првата фаза. Средно училиште Јосип Броз Тито и основното училиште Димитар Миладинов, заедно со тимот за меѓуетничка интеграција во образованието се домаќини на обуките за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција. На обуката ќе присуствуваат членови на ТУИ од 97 училишта.
Учесниците се запознаваат со наодите од истражувањето на интеракцијата меѓу учениците од различни наставни јазици, соработката меѓу наставниците од различни наставни јазици како

фактор за подобрување на меѓуетничката интеграција во образованието, Заедничките активности на учениците од различни наставни јазици (секции, спортски активности, приредби, екскурзии), Воведување мултикултурна иконографија на ѕидовите во училиштето.
Учесниците и понатаму ќе ги споделат стекнатите знаења и вештини со останатите колеги во нивните училишта.