Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Напредна обука за училишни обучувачи за меѓуетничка интеграција во образованието

Во рамки на компонентата градење капацитети на училишно раководство и наставниците од 26 до 29 март во Скопје и Тетово се одржаа напредни обуки за училишни обучувачи за меѓуетничка интеграција во образованието. На обуката присуствуваа членови на тимови за училишна интеграција од 22 училишта со два или три наставни јазици. Вкупниот број на наставници кои ја завршија обуката е 147.

Учесниците се запознаа со новите пристапи на работа, со цел да се подобрат условите и да се интегрираат промените на училишно ниво преку спроведување на заеднички активности (секции, спортски настани, итн) и мултикултурни работилници. Предвидено е училишните обучувачида ги пренесат новите знаења на колегите во своите училишта.

Обуката се состоеше од практични примери на заеднички ученички активности, мултикултурни работилници, секции, спортски активности, настани, патувања, соработка со родителите, иконографија, соопоштенија на огласна табла, демократска партиципација на учениците, образование за животни вештини и создавање на акциони планови во нивните училишта. Обуката беше многу корисна за учесниците и знаењето кое го добија ќе им користи како алатка во иднина на голем број наставници.