Sunday, February 17, 2019
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Напредна обука за училишни обучувачи за меѓуетничка интеграција во образованието

Во рамки на компонентата градење капацитети на училишно раководство и наставниците од 26 до 29 март во Скопје и Тетово се одржаа напредни обуки за училишни обучувачи за меѓуетничка интеграција во образованието. На обуката присуствуваа членови на тимови за училишна интеграција од 22 училишта со два или три наставни јазици. Вкупниот број на наставници кои ја завршија обуката е 147.

Учесниците се запознаа со новите пристапи на работа, со цел да се подобрат условите и да се интегрираат промените на училишно ниво преку спроведување на заеднички активности (секции, спортски настани, итн) и мултикултурни работилници. Предвидено е училишните обучувачида ги пренесат новите знаења на колегите во своите училишта.

Обуката се состоеше од практични примери на заеднички ученички активности, мултикултурни работилници, секции, спортски активности, настани, патувања, соработка со родителите, иконографија, соопоштенија на огласна табла, демократска партиципација на учениците, образование за животни вештини и создавање на акциони планови во нивните училишта. Обуката беше многу корисна за учесниците и знаењето кое го добија ќе им користи како алатка во иднина на голем број наставници.