Monday, February 27, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Меѓуетнички интегрирана посета на Претседателот на РМ

Учениците од VIII одделение и наставниците по граѓанско образование од партнерските основни училишта „Крсте Мисирков“, со настава на македонски наставен јазик и „25 Мај“, со настава на албански наставен јазик, на 13 декември 2013 година остварија средба со Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Посетата се реализираше како дел од активностите во Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието и претставува дел од заедничка краткотрајна воннаставна активност, чија цел е градење меѓусебна доверба и соработка, развивање на граѓанската доблест (лојалност) и засилување на чувството на припадност кон Република Македонија. Во текот на планирање на активностите се случија неколку средби на запознавање, планирање, договарање и зближување на партнерските училишта. Посетата беше искористена и за смена на старото со ново знаме на Р.Македонија, церемонија која се одвива секој месец. За децата ова беше средба за паметење, за што сведочат и приложените фотографии. Целта единствена – нашето заедничко сонце – мултикултурно, меѓуетнички интегрирано, а пред се човечки!