Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Заеднички спортски и забавни активности во две основни училишта во Тетово и Чаир

По летниот одмор, продолжија заедничките спортски и забавни активности кои промовираат меѓуетнички активности со учениците во етнички мешани групи во две основни училишта Наим Фрашери – Тетово и Адем Јашари-Чаир.
Секоја вежба (како што се фудбал, движење во вреќа, скокање на јаже, итн) е создадена да нема победник помеѓу учениците од различните наставни јазици, на начин кој овозможува секое дете учесник во игрите да се почуствува како победник.
На 6 септември 2013 година околу 50 етнички мешани ученици (Албанци, Турци и Роми) во училишниот двор на основното училиште Наим Фрашери во Тетово, учествуваа во спортски и забавни игри кои беа следени од голем број на ученици и родители. Вежбите беа изведени на три локации (именувани како “станици”) во училишниот двор, кој беше полн со ученици, наставници и родители кои ги гледаа спортските игри.
Исто така, охрабрени од своите врсници и наставниците во публиката, околу 50 ученици во спортската сала на основното училиште “Адем Јашари” во Чаир изведуваа активности водени од страна на нивните наставници на три станици за игри и вежби.
Спроведениот циклус на заеднички спортски и забавни активности кои промовираат меѓуетнички активности во осум училиштата е подготовка за понатамошни настани на кои учениците со различно етничко потекло ќе дојдат во директен контакт и ќе се дружат во етнички мешани групи преку спортски и забававни игри, запознавајќи се едни со други подобро.