Tuesday, February 21, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Еелектронско истражување за меѓуетничка интеграција во образованието во основните и средните училишта

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО), во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, спроведува електронско истражување во СИТЕ основни и средни училишта во Република Македонија. Целта на истражувањето е да се согледа тековната состојба на училиштата во врска со меѓуетничката интеграција во образованието.

Прашалникот за пополнување е достапен на страната http://prasalnik.pmio.mk и тоа на четирите наставни јазици на кои се изведува наставата во земјата (македонски, албански, турски и српски).

На оваа страна се дадени основни информации за истражувањето и можност за пристап до „Корисничкото упатство“, кое ги содржи насоките за пополнување на прашалникот, како и до „Прашалникот“, со што се овозможува најава за отпочнување на негово пополнување.

Прашалникот ќе биде достапен за пополнување во периодот од 15 до 31 август, 2012 година.


prasalnik.pmio.mk