Saturday, September 18, 2021

Еднодневни работилници со претставници од пилот општините и училиштата, во соработка со координаторите од Бирото за развој на образованието – Струмица на 17.08, Битола на 21.08, Бутел на 22.08 и Тетово на 24.08.2012

Еднодневни работилници со претставници од пилот општините и училиштата, во соработка со координаторите од Бирото за развој на образованието – Струмица на 17.08, Битола на 21.08, Бутел на 22.08 и Тетово на 24.08.2012