Sunday, January 16, 2022

Еднодневна работилница со претставници од пилот општините Битола, Бутел, Струмица и Тетово на 6 септември 2012 (четврток) со почеток во 9:30 часот, Скопје

Еднодневна работилница со претставници од пилот општините Битола, Бутел, Струмица и Тетово на 6 септември 2012 (четврток) со почеток во 9:30 часот во хотел “Порта” Скопје.