Saturday, September 18, 2021

Дводневна подготвителна работилница за спроведување обуки (учество во симулирани и искуствени активности) за мастер обучувачи во фаза 2…

Дводневна подготвителна работилница за спроведување обуки (учество во симулирани и искуствени активности) за мастер обучувачи во фаза 2, 19-20 мај 2013