Sunday, April 22, 2018
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Објава на повик за пријавување на училишта за учество во компонентата Модел училишта на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО), финансиран од УСАИД и реализиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Центарот за човекови права и разрешување конфликти, 22 мај – 04 јуни 2012

Со задоволство ве известуваме дека започнува процесот на избор на училишта кои се пријавуваат за да станат модел училишта во рамките на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) (www.pmio.org.mk ) на кој може да се пријават основни и средни училишта од Република Македонија. Повеќе информации за активностите на компонентата Модел училиштата може да се најдат тука (резиме на К3).

Заинтересираните училишта може да конкурираат за модел училишта:

  • со индивидуална пријава, поднесена од страна на основно училиште (IA-PM), или средно училиште (IA-SM) со настава на два или три јазика,
  • со индивидуална пријава поднесена од страна на еднојазично основно училиште (IA-PR), или средно училиште (IA-SR) со значителен процент (над 20%) ученици од ромската заедница, или
  • со партнерска пријава, поднесена од две основни училишта (PA-PH) или две средни училишта (PA-SH) со настава на еден, но различен јазик, лоцирани во иста или во соседни општини.

За да конкурираат, заинтересираните училишта треба да достават апликација која вклучува:

  1. Пополнет Формулар за пријавување за избор на модел училишта
  2. Изјава на директорот за мотивираноста на вработените за учество во проектот како модел училиште
  3. Одлука на Училишниот одбор со која се потврдува пријавата на училиштето
  4. Одлука на Советот на родители за учество во модел училиштата
  5. Писмо за поддршка од општината, пополнето од страна на градоначалникот

Формуларот за пријавување за избор на модел училишта со попратните документи се достапни и со кликнување на соодветната ознака на пријавата:  IA-PM,  IA-SM , IA-PR , IA-SRPA-PH , PA-SH.

Периодот за поднесување на апликацијата трае до 4 јуни 2012 година (до 16 часот). Пријавата се пополнува електронски и се испраќа по е-пошта на saf@chrcr.org.mk. Воедно, задолжително се испраќа и отпечатена верзија на апликацијата по редовна пошта, на адреса:
Сафет Балажи
Центар за човекови права и разрешување конфликти
П. Фах 39, 1020 Карпош
Скопје

За дополнителни информации можете да се јавите на Сафет Балажи, координатор за Компонентата Модел училиштата, на телефон 071/341-106.

Од пристигнатите апликации, врз основа на однапред определени критериуми, ќе се направи избор на модел училиштата во рок од најмногу 10 дена од последниот ден за пријавување. Резултатите од направениот избор ќе бидат објавени на веб странaтa: www.pmio.mk.