Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Известување за извршениот избор на кандидати за мастер обучувачи во Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

По објавениот повик за поднесување апликации за мастер обучувачи  во периодот од 17 до 28 мај, 2012 год. Комисијата за избор, составена од претставници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука и Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, од пријавените 245 кандидати за мастер обучувачи,  го изврши следниот избор:

# Регион Име и презиме
1. Скопски 1. Емилија Ветероска Јованоска
2. Злата Анчевска
3. Ана Блажева
4. Ниѓар Нагавци
2. Полошки 5. Сашо Мерџановски
6. Снежана Стојановска
7. Муамет Реџепи
8. Џемали Бeлули
9. Ѓулсер  Реџепи
3. Пелагониски 10. Мирослав Стојанов
11. Дијана Каравилоска
4. Југозападен 12. Марија Ковачевска
13. Лулзим Мехмеди
5. Североисточен 14. Маргарита Теодосиевска
15. Буниамин Мемеди
6. Источен 16. Лилјана Арсова
17. Диме Атанасовски
7. Вардарски 18. Маја Хеско
8. Југоисточен 19. Снежана Узунова

 

Изборот на горе наведените кандидати не подразбира стекнување на позиција мастер обучувач по автоматизам. Селектираните кандидати ќе учествуваат во обуки и во процедура со која ќе можат да се квалификуваат како мастер обучувачи.

Со проширувањето на опфатот на работа на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието во текот на следните години дополнително ќе се вклучуваат нови кандидати за мастер обучувачи.