Saturday, December 3, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Избрани училишта во рамките на третата компонента: модел училишта

Посебен одбор за селекција, составен за потребите на избор на модел училишта, составен од претставници од различни институции како: Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието, Центар за стручно образование и обука,  ОБСЕ, УНИЦЕФ, Македонски центар за граѓанско образование и Центар за човекови права и разрешување конфликти, после детално разгледување и независно вреднување на 72 пристигнати апликации од основни и средни училишта, притоа поаѓајќи од повеќе поставени критериуми како различни општини, вид на училиште, број на ученици, застапени јазици на настава, мотивираност за работа, расположливи потенцијали на училиштата итн., донесе одлука за вклучување на следниве училишта во проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието:

 

ИЗБРАНИ МОДЕЛ УЧИЛИШТА

Име на училиштето Општина
ОУ „Братство Единство“ Охрид
ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево
СГГУ „Здравко Цветковски“ Карпош, Скопје
СЕОУ „Гостивар“ Гостивар

 

Во однос на еднојазичните училишта што конкурирале за модел училишта во партнерски однос, поради малиот број на пристигнати апликации одборот не можеше да донесе одлука со консензус и поради тоа се одлучи да се повтори конкурсот, но после одреден временски период, за време на кој ќе се добијат искуства од работењето во веќе избраните училишта. Дополнителниот конкурс ќе биде објавен со претходна навремена најава.