Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Известување за извршениот избор на кандидати за мастер обучувачи во Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

По објавениот повик за поднесување апликации за мастер обучувачи  во периодот од 17 до 28 мај, 2012 год. Комисијата за избор, составена од претставници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука и Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, од пријавените 245 кандидати за мастер обучувачи,  го изврши следниот избор:

# Регион Име и презиме
1. Скопски 1. Емилија Ветероска Јованоска
2. Злата Анчевска
3. Ана Блажева
4. Ниѓар Нагавци
2. Полошки 5. Сашо Мерџановски
6. Снежана Стојановска
7. Муамет Реџепи
8. Џемали Бeлули
9. Ѓулсер  Реџепи
3. Пелагониски 10. Мирослав Стојанов
11. Дијана Каравилоска
4. Југозападен 12. Марија Ковачевска
13. Лулзим Мехмеди
5. Североисточен 14. Маргарита Теодосиевска
15. Буниамин Мемеди
6. Источен 16. Лилјана Арсова
17. Диме Атанасовски
7. Вардарски 18. Маја Хеско
8. Југоисточен 19. Снежана Узунова

 

Изборот на горе наведените кандидати не подразбира стекнување на позиција мастер обучувач по автоматизам. Селектираните кандидати ќе учествуваат во обуки и во процедура со која ќе можат да се квалификуваат како мастер обучувачи.

Со проширувањето на опфатот на работа на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието во текот на следните години дополнително ќе се вклучуваат нови кандидати за мастер обучувачи.