Wednesday, February 22, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Избрани училишта во рамките на пилот фазата на компонента 4

Избрани училишта во рамките на пилот фазата на компонента 4

Регион Општина Место Име на училиште
Полог Тетово Тетово ОУ Братство Миѓени
Скопје Чаир ОУ Тефејуз
Пелагонија Битола Битола ОУ Стив Наумов
Пелагонија Демир Хисар с. Жван ОУ Браќа Миладиновци
Пелагонија Ресен Ресен ОУ Мите Богоевски
Југоисток Струмица Струмица СОУ Никола Карев
Југоисток Струмица с. Муртино ОУ Маршал Тито
Полог Тетово Тетово СOУ 8ми Септември
Полог Боговиње с. Жеровјане ОУ Лириа
Скопје Бутел ОУ Живко Брајковски

Училиштата кои се избрани за да бидат вклучени во активностите на компонента 4 во пилот фазата не значи дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од нивната вклученост во понатамошните активности на Проектот.