Sunday, May 27, 2018
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Избрани училишта во рамките на третата компонента: модел училишта

Посебен одбор за селекција, составен за потребите на избор на модел училишта, составен од претставници од различни институции како: Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието, Центар за стручно образование и обука,  ОБСЕ, УНИЦЕФ, Македонски центар за граѓанско образование и Центар за човекови права и разрешување конфликти, после детално разгледување и независно вреднување на 72 пристигнати апликации од основни и средни училишта, притоа поаѓајќи од повеќе поставени критериуми како различни општини, вид на училиште, број на ученици, застапени јазици на настава, мотивираност за работа, расположливи потенцијали на училиштата итн., донесе одлука за вклучување на следниве училишта во проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието:

 

ИЗБРАНИ МОДЕЛ УЧИЛИШТА

Име на училиштето Општина
ОУ „Братство Единство“ Охрид
ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево
СГГУ „Здравко Цветковски“ Карпош, Скопје
СЕОУ „Гостивар“ Гостивар

 

Во однос на еднојазичните училишта што конкурирале за модел училишта во партнерски однос, поради малиот број на пристигнати апликации одборот не можеше да донесе одлука со консензус и поради тоа се одлучи да се повтори конкурсот, но после одреден временски период, за време на кој ќе се добијат искуства од работењето во веќе избраните училишта. Дополнителниот конкурс ќе биде објавен со претходна навремена најава.